Czym jest outplacement

Jako konsultantce ds. outplacementu niełatwo mi mówić o własnym za-wodzie. Mimo że programy outplacementu są coraz popularniejsze w przedsiębiorstwach i coraz częściej omawiane w mediach, spotykam się nadal z nieporozumieniami, niewiedzą i zastrzeżeniami wobec tej kon-cepcji. Wielu moich rozmówców myli outplacement z outsourcingiem bądź też z doradztwem personalnym, inni zaś uważają, że konsultanci ds. outplacementu pomagają przedsiębiorstwom w pozbyciu się bez rozgłosu nielubianych pracowników. Gdy wyjaśniam, że konsultant ds. outplace-mentu przede wszystkim pomaga znaleźć nową pracę członkom kadry kierowniczej, którzy nie z własnej woli musieli odejść z firmy, i że jest to usługa opłacana przez byłego pracodawcę, zdumienie jest wielkie. Dlaczego przedsiębiorstwo miałoby to robić? Niektórzy przyjmują perspektywę zwalnianego menedżera: „A nie lepiej by było, gdyby wziął wyższą odprawę i na własną rękę szukał nowego zajęcia?”.

Read More

Co wywołuje w informatorach poczucie porażki

Jeżeli klient nie stosuje powyższej strategii i pyta wprost o możliwość zatrudnienia, prawdopodobieństwo, że rozmówca dysponuje akurat od-powiednim wakatem i ponadto uważa klienta za właściwego kandydata, jest niewielkie. Jeżeli uznał go za interesującą i sympatyczną osobę, a nie ma dla niego żadnej propozycji, odczuwa przykrość, że nie może nic dla niego zrobić – a być może dochodzi do wniosku, iż nie okazał się tak wpływowym człowiekiem, za jakiego się uważał. Pojawia się zatem niebezpieczeństwo, że klient wywoła w nim poczucie porażki. Tego nikt nie lubi, a więc może się zdarzyć, że rozmówca będzie się wystrzegał dalszych spotkań z klientem, by nie przeżyć podobnej sytuacji. Jeżeli natomiast dysponuje wolnym stanowiskiem, ale klient nie jest odpowiednim kandydatem, wtedy odczuwa przykrość, że musi wprost negatywnie go ocenić. W obu przypadkach kontakt z klientem kojarzy mu się z przykrymi doznaniami i w miarę możności będzie go unikał.

Read More

Aby dodać wartość

W amerykańskiej, znanej na całym świecie, firmie AT&T wyznaje się pogląd, że przemyślenie sposobu traktowania norm przez kierownictwo może prowadzić do konstruktywnego ich podwyższenia i do osiągania odpowiedniej

efektywności. W dążeniu do zapewnienia wyższej konkurencyjności zakła-dów w Shreveport w stanie Luizjana na znacznie szerszą skalę międzynaro-dową AT&T w 1986 r. nie tylko udoskonalił podstawowe operacje produk-cyjne, ale doprowadził też do zmiany sposobu postępowania kierownictwa w odniesieniu do efektywności działania, wdrożył system dostaw „dokładanie na czas” i bardziej rygorystyczne metody oceny jakości. W efekcie poprawiła się

Read More

Kto odpowiada na ogłoszenia o poszukiwaniu pracy

Proszę pana Kramera, by realistycznie oceniał sytuację zwiazaną z ogłoszeniem o poszukiwaniu pracy. Po ukazaniu się anonsu spotka się z różnymi reakcjami, nie tylko takimi, jakich by oczekiwał. Doświadczenie mi mówi, że reakcje na opublikowane ogłoszenie o poszukiwaniu pracy można podzielić na trzy kategorie.

Kategoria 1. Na ogłoszenie odpowiadają osoby świadczące usługi finansowe, przedstawiciele firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią oraz przedsiębiorstwa, które kuszą wysokimi dochodami w zamian za sprzedaż ekspresów do kawy. Oczywiście nie mam nic przeciwko świadczeniu usług finansowych, jeśli tylko klient tym się zainteresuje. Z reguły jednak kontaktujące się osoby nie zwracają uwagi na wcześniejsze doświadczenia klienta, lecz zwracają się do wszystkich ogłoszeniodawców, którzy dali do zrozumienia, że szukają zarobku. Z tego też powodu rzadko się zdarza, by ogłoszenie i odpowiedź na nią pasowały do siebie.

Read More

Jak dobrać uczestników szkoleń

Z zasady doradzam tworzenie stosunkowo jednorodnych grup podobne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i ta sama grupa wiekowa ułatwiają dopasowanie tematyki i metodyki szkolenia do jego uczestników. Jeżeli program outplacementu realizuje się tylko dla jednego działu, części zakładu lub średniej wielkości przedsiębiorstwa, zorganizowanie jednorodnych grup jest trudne ze względu na małą liczbę pracowników. W takich wypadkach w naszej firmie proponujemy rozwiązanie pośrednie między outplacementem indywidualnym a grupowym, czyli oferowanie zarówno porad grupowych, jak i dyżurów konsultantów lub „gorącej linii” mających charakter porad indywidualnych.

Read More

Pozwolić szukać innym

Wielu klientów jest zaskoczonych, gdy w tym punkcie programu outplace- mentu wyjaśniam im, że nie muszą szukać pracy samodzielnie, lecz powinni również pozwolić innym zajmować się tym w ich imieniu. Uznają, że sprzeciwia się to memu zakazowi bezpośredniego pytania o wolne stanowisko. Tak się jednak nie dzieje. W żadnym wypadku szukający pracy nie powinien bezustannie wypytywać wszystkich wokoło o możliwość zatrudnienia. Musi dbać o to, by indagowane osoby same zainteresowały się znalezieniem dla niego zajęcia lub wyświadczyły mu przysługę poprzez podanie jego nazwiska trzeciej osobie.

Read More